Med skidor, skrinnskor eller snökängor på fötterna

På vintern är den finska naturen som vackrast. Speciellt underhållande blir det ifall man knyter skidor, skrinnskor eller snökängor på fötterna första gången eller efter en lång paus. Här handlar det inte så mycket om att bli världsmästare utan mer om att övervinna sig själv t.ex. med vildmarksskidor på fötterna. Detta evenemang går väl att kombinera med utvalda delar av Vildmarksvandringen.

Lämplig gruppstorlek 2-20 personer. Säsongen pågår från December till Mars (beroende på is- och snöläget).