Hönsfågeljakt till norra vildmarker

Vi har ordnat hönsfågeljakter till finska och svenska fjällen. Allt från egenhändiga resor till paket med full service och guidning passar oss. I norden varierar bestånden av tjäder, orre och ripa årligen beroende på tillgången till mat under våren men vi har alltid lyckats få fångst och ovärderliga upplevelser.

Möjliga jaktformer inkluderar aktiv stötjakt, jakt med stående hund samt toppfågeljakt.

Gruppstorlek 2-10 personer. Säsong september till november.