Älgjakt

Möjlighet till älgjakt erbjuds under jakttid, reservationer bör göras i god tid. Samtliga tillstånd för älgjakt enligt lokala krav behövs. Förverkligas via samarbetspartner.

Gruppstorlek 2-10 personer.