Utbildning av hönsfågelhund

Hönsfågelutmaningar för din hund endast en timme från Åbo eller Helsingfors.
Jaktområdet inhyser relativt goda bestånd (beroende på året) av tjäder, orre och järpe. Under jaktsäsongen kan fåglarna skjutas åt kunder som saknar jakttillsånd och/eller eget vapen.
Vanligtvis ordnar vi 1 till 2 skolningsdagar per år beroende på fågelbestånden. Platserna fylls enligt anmälningsordning.

Gruppstorlek 2-10 personer.