Fågeljakt i skärgården

Fågeljakt i skärgården är en upplevelse på grund av den fina miljön. Jakten sker tradiotionsenligt med vättar på ett hållbart sätt med beaktande av rådande bestämmelser.

Vanligaste fågelarterna i skärgården är ejder, knipa, and och gås. Dessa tillreds till mat efter jakten.

Gruppstorlek 2-20 personer. Säsong första veckan i juni (ejderhane) samt slutet av augusti till november.